Biuro Turystyki „RYŚ

Bazyli Skiepko

ul. Krzyże 22

17-230 Białowieża

tel/fax: (085) 6812249, tel: (085) 6812095

kom: 0608582840, 0660667790

e-mail: biuro_turystyki_rys@wp.pl